Cel Alfabetisering

Praktische informatie:

 • Cel Alfabetisering
  Delaunoystraat 58-64 (situering)
  1080 Sint-Jans-Molenbeek
  Tel: 02/563.45.53
 • Publieke schrijver
  Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 (situering)
  1080 Sint-Jans-Molenbeek

  Permanenties zonder afspraak op dinsdag en woensdag van 8u30 tot 11u30
  Tel: 0800 35 239 of 02/412.47.70  

De cel Alfabetisering van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek biedt drie diensten aan zijn gebruikers:

Cursussen: Alfabetisering en Frans als Vreemde Taal

Deze lessen zijn in het leven geroepen voor gebruikers die ongeletterd zijn en/of het Frans als tweede taal leren.

Dit programma biedt hen de mogelijkheid om de taal te leren of hun taalkennis te verbeteren. De bedoeling is dat hun kennis van het Frans hen in staat stelt om aan werk te geraken via het socioprofessionele integratietraject. De lesgevers organiseren ook niveautests om de gebruikers naar de juiste lessen te kunnen verwijzen: Frans of Nederlands als vreemde taal of Alfabetisering.

Informaticaopleiding

De taallessen worden aangevuld met een informaticaopleiding die als doel heeft om de gebruikers zelfstandig met de computer te leren werken. In de opleiding leren ze een tekstverwerker gebruiken, e-mails versturen, internet raadplegen, een CV opstellen, enz.

Publieke schrijver

Deze dienst staat open voor alle Molenbekenaren en heeft twee doelen: Franstalige documenten helpen opstellen of begrijpen en het belang benadrukken van te kunnen lezen en schrijven in een van beide landstalen.
De publieke schrijver helpt brieven op te stellen, formulieren in te vullen, documenten te lezen en uit te leggen en teksten te verbeteren. Hij verwijst ook door naar andere diensten van het OCMW, de gemeente, organisaties die actief zijn op het vlak van tewerkstelling, enz.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer