Sociale Coördinatie

Praktische info:
Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Tel: 02/412.47.85
​​​​​​​coordinationsociale@cpas1080.brussels 

De Sociale Coördinatie is een dienst van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek die zich specifiek richt tot de verenigingen in Molenbeek.

Missie

De Sociale Coördinatie heeft als doel een sociale band te creëren door alle sociale actoren uit Molenbeek te verenigen en met hen samen te werken. De Sociale Coördinatie wil een forum bieden voor samenwerking, uitwisseling en participatie.

Samen met de Molenbeekse verenigingen analyseert de Sociale Coördinatie sociale verschijnselen in Molenbeek, identificeert ze de behoeften van de inwoners en zoekt ze oplossingen met als doel een betere bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. 

Bij de keuze van de thema's die de Sociale Coördinatie behandelt, wordt er rekening gehouden met de vastgestelde sociale problemen en de behoeften van de verenigingen. 

Doelstellingen 

  • Werken in een netwerk;
  • Het structureren van de communicatie en de contacten met de verenigingen op het terrein om het meest kwetsbare publiek te bereiken;
  • Samen een beleid ontwikkelen op basis van gedeelde vaststellingen;
  • Proactief zijn voor het publiek dat ver verwijderd is van onze instellingen.

Actiedomeinen

De Sociale Coördinatie bestaat uit verschillende pijlers: 

Sluit u bij ons aan!

U bent een organisatie die zich aangesproken voelt door het sociale doel van de Sociale Coördinatie en u wil deelnemen aan onze activiteiten? Neem dan contact met ons op via coordinationsociale@cpas1080.brussels.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer