Publicaties- Transparantie

Hier vindt u diverse publicaties van of in verband met het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek:

 • In het kader van de strijd tegen de non take-up van sociale rechten heeft het OCMW een videoproject ontwikkeld over de verschillende diensten voor het publiek.

 • Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek heeft een praktische brochure over studentenjobs uitgegeven. Deze brochure is bestemd voor studenten die geholpen worden door het OCMW. 
 • In de brochure "Wegwijs in het leefloon" vindt u uitleg over wie recht heeft op het leefloon, wanneer en onder welke voorwaarden, enz. Deze brochure werd door de POD Maatschappelijke Integratie opgesteld. Het doel van deze brochure is om de OCMW-dienstverlening dichter bij de mensen te brengen en om uit te leggen hoe een OCMW werkt.
 • Het toewijzingsreglement voor de woningen van het OCMW bevat de voorwaarden om een woning van het OCMW te kunnen huren.
 • Het algemeen beleidsprogramma 2019-2024 omvat voor de duur van de zittingsperiode tenminste de belangrijkste beleidsplannen en de begrotingsmiddelen bevat.
 • De oriëntatienota 2022-2024, die minstens de hoofdbeleidskeuzen bevat die voor de drie eerstvolgende jaren vastgesteld worden.
 • Het beheersplan 2022-2024 van het OCMW vertaalt de oriëntatienota begrotingsmatig, in de vorm van ramingen en vooruitzichten.
 • In de algemene beleidsnota 2023 wordt uitleg gegeven over de belangrijkste activiteiten van het OCMW in 2023 en over de financiële middelen die daarvoor voorzien zijn. Deze zijn gedetailleerd in de begroting 2023. Als bijlage bij de begroting voor 2023 is ook een verslag over synergieën en schaalvoordelen opgesteld.
 • U vindt alle informatie in het kader van overheidstransparantie voor het jaar 2023 in één document.
 • Elk jaar stelt het OCMW van Molenbeek een jaarverslag op. Hierin staan, dienst per dienst, de belangrijkste activiteiten die het OCMW uitgevoerd heeft gedurende dat jaar.
  • Jaarverslag 2022: Na de gezondheidscrisis werd 2022 gekenmerkt door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. De ondersteuning voor Oekraïense burgers betekende voor het OCMW een stijging van het aantal begunstigden dat het equivalent leefloon ontvangt. In juli 2022 richtte het OCMW ook een energieloket op om steun te bieden aan Molenbeekse inwoners die moeite hebben om hun elektriciteits- en gasrekeningen te betalen. Ook de Residentie Lemaire opende de deuren in de zomer. Het OCMW heeft er een ontmoetingscentrum voor senioren opgericht.
  • In 2021 werd het OCMW geconfronteerd met de nasleep van de gezondheidscrisis en de economische, sociale, medische en psychologische gevolgen daarvan voor de burgers. In het jaarverslag 2021 worden de acties voorgesteld die we hebben ondernomen en/of voortgezet, waaronder de herinvoering van het titularissensysteem ; de sociale coördinatie nieuw leven inblazen; het voortzetten van het beheer van de pandemie binnen ons rusthuis en ons onthaaltehuis en de kwaliteit van de zorgen en de diensten verder blijven verbeteren.
  • Het jaar 2020 werd gekenmerkt door het begin van de gezondheidscrisis. In het jaarverslag 2020 wordt een overzicht gegeven van de aanpassingen die het OCMW heeft moeten doorvoeren, met name in zijn sociale dienst, om de burgers bijstand te kunnen blijven verlenen met inachtneming van de geldende gezondheidsmaatregelen. Ook wordt uitgelegd welke maatregelen het rusthuis Arcadia heeft moeten nemen om de veiligheid van de bewoners en het personeel te waarborgen.

 • De begrotingsrekeningen van de dienstjaren 2022, 2021 en 2020 zijn ook beschikbaar.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer