Werelddag van verzet tegen armoede: Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek gaat de strijd aan tegen menstruatiearmoede

Naast zijn talrijke andere missies ten gunste van de strijd tegen armoede, of het nu op het gebied is van de toekenning van het leefloon, tewerkstelling via inschakelingscontracten of ondersteuning van studenten, voert het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek ook een proactief beleid tegen menstruatiearmoede.

Menstruatieproducten zijn een basisbehoefte, maar vertegenwoordigen nog steeds een aanzienlijke kostenpost voor menstruerende personen, vooral voor hen die in armoede leven. Bovendien is het een onderwerp waarop nog steeds een taboe rust om financiële, culturele, gendergerelateerde of andere redenen. Om de toegang tot menstruatieproducten te vergemakkelijken, heeft het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek verschillende initiatieven genomen ten voordele van zijn publiek.

In de lente van 2022 lanceerde het OCMW dankzij de materiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) een eerste sensibiliseringscampagne in de strijd tegen menstruatiearmoede door zakjes met maandverband uit te delen in de wachtzalen. Sindsdien kan iedere menstruerende persoon die in Molenbeek woont en een inkomen heeft onder de armoedegrens, één keer per maand gratis menstruatieproducten halen bij de sociale kruidenier van het OCMW (Amphora).

Daarnaast organiseerden we sensibiliseringssessies over menstruatiearmoede voor de maatschappelijk werkers in samenwerking met BruZelle vzw. Zo maken we hen bewust van deze problematiek zodat zij op hun beurt het publiek kunnen informeren over de beschikbare diensten.

In de openbare toiletten van de verschillende OCMW-antennes staan er ook verdelers met gratis menstruatieproducten. Het doel hiervan is om een noodoplossing te bieden waarbij anonimiteit gegarandeerd is en de tussenpersonen en verplaatsingen beperkt zijn. In de sociale studentenwoningen van het OCMW staan er ook verdelers.

Om ervoor te zorgen dat de strijd tegen menstruatiearmoede deel gaat uitmaken van een daadwerkelijk structureel beleid dat gericht is op het verminderen van de genderongelijkheden, hebben de OCMW-autoriteiten het geïntegreerd in het budgettair rooster via een gendergerichte benadering.

ʺBoven op onze basistaken op het gebied van armoedebestrijding beantwoorden deze nieuwe initiatieven ook aan een reële behoefte en ik ben tevreden dat onze acties tegen menstruatiearmoede het op deze manier gemakkelijker kunnen maken voor onze cliënten. Sinds april 2022 hebben wij meer dan 5000 pakketten met maandverband uitgedeeld aan ongeveer 2000 mensenʺ, vertelt Gérardine BASTIN, voorzitster van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer