Cel Projectfacilitatoren

De cel Projectfacilitatoren helpt u uw professionele toekomst uit te bouwen en uw vaardigheden te ontwikkelen.De projectfacilitator houdt hierbij rekening met uw behoeften, ambities, capaciteiten en kwalificaties. Zodra het project is vastgesteld, wordt u ofwel opgevolgd tijdens uw opleidingsstappen binnen deze cel, ofwel wordt u doorgestuurd naar de dienst Werk of de cel Studies.

Als u wordt opgevolgd door de cel Projectfacilitatoren, kunt u in sommige gevallen een contract ondertekenen dat een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) wordt genoemd. 

In dit contract verbindt u zich ertoe actie te ondernemen om het met de projectfacilitator bepaalde doel te bereiken en het OCMW verbindt zich ertoe u tijdens het hele proces te ondersteunen. 

Deze GPMI's zijn gericht op een professioneel inschakelingstraject dat uiteindelijk leidt tot werk als werknemer of als zelfstandige.

Met de steun van: Logo Actiris   Logo medegefinancierd EU

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer