Referentiepersoon sociaal traject

U wordt opgevolgd door een referentiepersoon sociaal traject als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U ontvangt een leefloon;
  • U heeft een sociaal probleem dat u verhindert te werken.

De referentiepersonen sociaal traject analyseren uw sociale situatie (gezinssituatie, budget, huisvesting, gezondheid, burgerschap, communicatie) om uw moeilijkheden en uw behoeften op te sporen en u oplossingen aan te reiken. U ondertekent een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI), d.w.z. een contract waarin uw doelstellingen en de middelen om die te bereiken zijn vastgelegd. 

Ook 55-plussers die geen Frans of Nederlands spreken en een leefloon krijgen, worden opgevolgd door een referentiepersoon sociaal traject. Alle andere personen worden opgevolgd door een maatschappelijk werker van de Algemene Sociale Dienst.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer