Organigram in tekstversie

Voorzitster: Gérardine BASTIN

Tijdelijk Secretaris-Generaal: Didier ROZEN, ter vervanging van Secretaris-Generaal Tina MARTENS die gedetacheerd is naar een andere functie buiten het OCMW

Financieel Directeur: Nils LAMBREMONT

Diensten die afhangen van de tijdelijk Secretaris-Generaal:

 • Adjunct Secretaris-Generaal

 • Algemeen Secretariaat en Communicatie

 • Functionaris voor Gegevensbescherming CIBG - Externe DPO-dienst

 • Juridisch departement

 • Departement Informatiebeheer

 • Departement Financiën en Subsidies

 • Departement Human Resources

 • Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW)
 • Interne controle
 • Ombuds
 • Directeur beleid bejaarden

  • Niet-residentiële diensten bejaarden
  • Rust- en verzorgingstehuis Residentie Arcadia
 • Directeur van de sociale departementen

  • Sociale coördinatie
  • Maatschappelijk welzijn
  • Socioprofessionele inschakeling
  • Sociaal juridische dienst en schuldbemiddeling
  • De Relais - Transitwoningen

Diensten die afhangen van de Financieel Directeur:

 • Dienst Ontvangsten & Geschillen

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer