Opdracht van het OCMW

« Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.»

(Artikel 1 van de organieke wet betreffende de OCMW's van 8 juli 1976)

Om ervoor te zorgen dat iedereen een bestaan kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en dus het recht op maatschappelijke dienstverlening te waarborgen, werd er in elke Belgische gemeente een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) opgericht.

De fundamentele regels van de opdracht en de werking van de OCMW's werden vastgelegd in drie wetten :

  • de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun die wordt verleend door de OCMW's;
  • de organieke wet betreffende de OCMW's van 8 juli 1976;
  • de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

De maatschappelijke dienstverlening en het recht op maatschappelijke integratie zijn de middelen die door de wetgever worden ingezet om ervoor te zorgen dat iedereen (opnieuw) een leven leidt dat aan de menselijke waardigheid beantwoordt.

« Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn. »

(Artikel 57, §1 van de organieke wet betreffende de OCMW's)

De dienstverlening die de OCMW's aanbieden kan er dus op gericht zijn te verzorgen, te genezen of te voorkomen, en kan van materiële, sociale, medische of  psychologische aard zijn.

De dienstverlening gaat van financiële bijstand over tewerkstelling, thuiszorg, opname in rusthuizen of onthaaltehuizen tot schuldbemiddeling en psychologische en juridische bijstand. Het OCMW onderzoekt elke vraag voor maatschappelijke bijstand en stelt de meest gepaste middelen voor om hieraan te voldoen.      

Meer informatie op de website OCMW-info-CPAS.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer