Derde en vierde leeftijd

Residence Arcadia

Kangoeroewoningen

Thuiszorg

Residentie Arcadia

In 2013 zullen we blijven investeren in meubilair en aangepast materiaal om aan de verslechterende gezondheidstoestand van onze oudste residenten te beantwoorden en om hen de beste zorgen te garanderen. We beëindigen eveneens de veiligheidsprojecten van het rusthuis, met de renovatie van het onthaal, het hek rond het rusthuis, de graduele renovatie van de elektriciteit en de centrale verwarming. Er zullen eveneens vele initiatieven worden georganiseerd om de mobiliteit van de resident binnen en buiten het rusthuis te garanderen.

Tot slot zullen we de feestzaal renoveren, de ruimte die centraal in de Residentie ligt en een belangrijke plaats inneemt in het animatieprogramma. Door de toekenning van nieuwe lokalen voor de technische ploeg zal de kelder van vleugel 4 vrijkomen. Er zal een nieuwe refter voor het personeel van Residentie Arcadia ingericht worden, alsook kleedkamers en douches.
Naast deze projecten zullen we onze inspanningen verder zetten om aan de normen te voldoen door een meerjaarlijkse aanpak te volgen.

Kangoeroewoningen

Het OCMW heeft twee eigendommen van het Centrum omgevormd tot collectieve intergenerationele woningen, die Kangoeroewoningen worden genoemd: het eerste in 2010, het tweede in 2011.

Het project, dat gebaseerd is op de principes van solidariteit en onderlinge steun, biedt acht ouderen een plaats aan in een alternatieve structuur voor het rusthuis, waarmee beantwoord wordt aan de objectieven van Protocol III van de RIZIV. Dit alternatieve wooninitiatief biedt eveneens onderdak aan twee éénoudergezinnen in een aangename woonruimte met minder kosten. Deze families geven een veiligheidsgevoel aan de oudere residenten.

Een maatschappelijk werker coördineert het project en zorgt voor regelmatige sociale begeleiding van de residenten. Indien nodig kan hij thuiszorgdiensten organiseren voor de ouderen.

Het OCMW zal zich in 2013 blijven inzetten voor het onderhoud van de twee Kangoeroewoningen en voor de opvolging van de residenten.

Thuiszorg

Door de constante toename van de demografische veroudering is het beleid om ouderen thuis te houden in volle ontwikkeling.

Het OCMW van Molenbeek is bijzonder actief in het Brusselse institutionele veld, met name via het mandaat van het Centrum binnen de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnzorg van de GGC en de missie van het Centrum binnen de Federatie van de Brusselse Diensten voor Thuiszorg. Het neemt eveneens deel aan verschillende discussieplatformen zoals het platform Dementie, dat zich buigt over de uitwerking van een Dementieplan voor Brussel, in navolging van wat in Vlaanderen en Frankrijk al bestaat. Ons OCMW is eveneens actief binnen het platform Mantelzorgers, dat ijvert voor de erkenning van het statuut van mantelzorger en voor steun voor mantelzorgers. Het OCMW zal deze verschillende activiteiten voortzetten in 2013.

Op lokaal vlak heeft het OCMW van Molenbeek, om op een adequate manier tegemoet te komen aan de noden van de bevolking, een proactief beleid opgezet om ouderen zo lang mogelijk thuis te houden, wat zich vertaald heeft in de uitbreiding van het werkveld. Het OCMW, dat attent een nabijheidsrol blijft spelen en veel ervaring heeft, heeft parallel met de dienst Thuiszorg een dienst voor boodschappen en personenvervoer opgezet die bestemd is voor de begunstigden. In 2013 is het OCMW van plan deze diensten te consolideren om aan de noden van zo veel mogelijk mensen te voldoen.

Anderzijds heeft het OCMW van Molenbeek bijzondere aandacht voor de moeilijkheden in de gehandicaptensector, met ondersteuning voor zowel de personen die getroffen zijn door een handicap (door hen de mogelijkheid te bieden om thuis te blijven) als hun mantelzorgers. Ons OCMW ligt in dit kader aan de basis van een pilootproject ondersteund door de GGC met een opleiding voor gezinshelpers, die bestaat uit twee fases. De eerste etappe is in 2011 ontwikkeld en had als objectief om de gezinshelpers te sensibiliseren rond handicaps. De tweede, gespecialiseerde, fase is begonnen in 2012 en loopt voort in 2013. Sinds 2012 staat dit project overigens op het programma voor alle Brusselse thuiszorgdiensten die ondersteund worden door de GGC.
 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer