Getuigenis van Stéphane

Naam:  Stéphane
Job: hoofdmaatschappelijk werker
Afdeling : Algemene sociale dienst

Stéphane hoofdmaatschappelijk werker

Kan je mij iets meer vertellen over je beroep?

Ik ben hoofdmaatschappelijk werker in een sociale antenne. Samen met een collega ben ik verantwoordelijk voor een ploeg van een vijftiental personen. We werken in duo.

Mijn job bestaat uit het superviseren van het werk van de ploeg maatschappelijke werkers. Ik kijk de sociale dossiers na en geef ze door aan het Comité voor Maatschappelijk Welzijn. Ik informeer de hiërarchie over de problemen waarmee mijn ploeg geconfronteerd wordt op de werkvloer en stel ook ideëen voor oplossingen voor. Bij problemen kom ik tussenbeide, ik ga naar het publiek toe.  

Dit is de job die ik wil doen !

Wat heeft je aangetrokken om dit beroep uit te oefenen ?

Het is intens, gevarieerd en op menselijk vlak, zeer rijk. Ik voel me hier als in een tweede thuis.
Het is iets wat ik voordien nooit had meegemaakt.

Ik ken mijn taken maar zij vertegenwoordigen misschien slechts 30% van mijn werktijd, de rest wordt gevuld met onvoorziene toestanden. Dit kunnen dringende vragen van gebruikers zijn, vragen van de hiërarchie, een speciale opdracht uitvoeren, ingewikkelde nieuwe steunaanvragen analyseren, een probleemdossier nakijken, de nodige correcties aanbrengen, contacten met collega’s van andere diensten…. De algemene sociale dienst is een eerste-lijn dienst die samenwerkt met de diensten van de tweede lijn ; de cel studies en opleidingen, de cel werk…

Neem een kijkje op onze pagina’s Opleiding en tewerkstelling voor meer info over het inschakelingstraject van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek.

Het is nooit monotoon, helemaal niet. Dan is er ook nog het wettelijk aspect : men moet op de hoogte blijven van de nieuwe richtlijnen, nagaan op welke manier ze in ons centrum zullen toegepast worden, ervoor zorgen dat de medewerkers van het team ze inderdaad correct toepassen.

Werken als verantwoordelijke, betekent ook managen ; het management en dagdagelijks samenleven met het team bevallen me uitstekend.
Het feit van in duo te werken vind ik ook een voordeel. Het is verrijkend want men moet leren om samen te werken, om samen akkoord te zijn, mekaar te informeren, samen resultaten te bereiken, maar niet alles dubbel te doen.  

Heb je een specifieke opleiding moeten volgen voor deze job ?

Van opleiding ben ik maatschappelijk werker. Zo ben ik gestart in het OCMW en nadien heb ik kunnen deelnemen aan een bevorderingsexamen hier in het centrum. Ik had de materie grondig ingestudeerd (de verschillende wetten, het management) en na mijn examen, heb ik diverse opleidingen kunnen volgen, hoofdzakelijk in teammanagement,

Welk traject had je afgelegd vooraleer bij het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek te komen?

Op school raden ze af om je loopbaan te starten in een OCMW. Maar voor mij is het net daar dat men zou moeten beginnen...
Ik heb in openbare structuren gewerkt, de sociale huisvesting en nadien schuldbemiddelaar in het milieu van de sociale huisvesting. Dit was in de associatieve sector. Vervolgens heb ik gereageerd op een advertentie van het OCMW voor een job als maatschappelijk werker bij de dienst Geschillen. Voor mij was het een logisch vervolg.
Het aanwervingsproces leek me nogal lang. Na het sollicitatiegesprek komt het dossier voor het Vast Bureau, dat het beslissingsorgaan is dat alle aanwervingen moet valideren. Voor iemand die die wereld niet kent, lijkt het vrij lang.

De overgang van een kleine structuur naar een groot OCMW betekende voor mijn een enorme verandering, maar uiteindelijk heb ik iedereen vlug leren kennen. Het is een job met veel uitwisseling, men telefoneert, men staat er niet alleen voor, men leert de collega’s dus vlug kennen.
Ik heb twee jaar in de dienst Geschillen gewerkt en dan ben ik hoofdmaatschappelijk werker geworden in de algemene sociale dienst. Ik heb nog steeds dezelfde mening over het werk in het OCMW : het is een heel interessante instelling en we doen heel dankbaar werk. Soms vraag ik me af waarom ik na mijn studies niet onmiddellijk bij een OCMW gesolliciteerd heb …en toch ben ik heel tevreden over mijn parcours, mijn voorgaande ervaringen zijn heel nuttig. Zij hebben mij een goed begrip gegeven van het sociale milieu in het algemeen en over zijn wisselwerkingen.

Er is dus geen uniek en ideaal traject, ik heb collega’s die gestart zijn in een OCMW en dat is ook goed. Het is tof dat de wegen van mensen met soms heel uiteenlopende trajecten elkaar kruisen en dat deze mensen samenwerken

Wat is volgens jou het sterke punt van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek als werkgever ?

De evolutiemogelijkheden. Bij de vereniging waar ik voordien werkte, waren er twee beroepen. Ik heb beiden gedaan en dat was het dan. Ik kon niet meer evolueren. Hier heb ik twee functies uitgeoefend en er zijn er nog vele andere.  
Ik bedoel hierbij niet alleen de doorgroeimogelijkheden want het is niet altijd noodzakelijk een klimoperatie, het kan ook gewoon de overgang naar iets anders zijn. Het is fantastisch om zo in de instelling te kunnen verderdoen en onze nieuwe kennis en onze ervaringen te kunnen aanwenden voor anderen.

Het eerste waaraan men denkt als men hier toekomt, is : hoe is de ploeg ?
En soms, als een collega een kans heeft om ergens anders te werken, dan is het net die ploeg die hem hier houdt.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer