Getuigenis van Laurence

Naam : Laurence
Functie : Hoofdmaatschappelijk werkster in de cel Projectfacilitatoren
Afdeling : Socioprofessionele inschakeling

Laurence verantwoordelijk Projectfacilitatoren

Kan je mij iets meer vertellen over je beroep?

Ik ben sinds mei 2013 hoofdmaatschappelijk werkster in de Cel projectfacilitatoren, ik zorg voor het oriënteren van mensen naar een socioprofessioneel inschakelingstraject.

Het traject begint met een onderhoud met één van de maatschappelijke werkers van mijn team, die bepaalt of de persoon aan de voorwaarden voldoet om opgenomen te worden in een inschakelingstraject (o.a. gezondheid en taalkennis). Indien nodig wordt de gebruiker doorverwezen naar alfabetiserings- of taallessen (Nederlands of Frans) vooraleer het inschakelingstraject te starten.
De projectfaciltiator gaat aftoetsen wat de vaardigheden en motivaties zijn van de mensen om nadien samen een inschakelingsproject te bepalen. Eens het project bepaald, wordt de gebruiker doorverwezen naar de meest aangewezen cel  :

  • hetzij naar de cel Studies en Opleidingen die de begunstigden begeleidt in hun studie- of opleidingstraject ;
  • hetzij naar de cel Werk die de begunstigden helpt in hun actieve zoektocht naar werk ;
  • hetzij naar de cel Artikel 60 die contracten van bepaalde duur met het OCMW aanbiedt en waardoor de begunstigden professionele ervaring kunnen opdoen.

Neem een kijkje op onze pagina’s Opleiding en tewerkstelling voor meer info over het inschakelingstraject van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek.

Wat heeft je aangetrokken om deze functie uit te oefenen?

Ik ben al 5 jaar in dienst bij het OCMW en ik wil nog steeds mijn horizon verbreden.
Ik ben een zeer leergierige persoon en ik heb gebruik gemaakt van de mogelijkheden van interne mobiliteit die het OCMW biedt en die de kans biedt om professioneel te evolueren.
Ik ben zeer fier op de plaats waar ik nu sta.

De voordelen van mijn functie zijn de brede waaier van taken en een stimulerend werkritme. Wij werken met strikte deadlines en dat ligt me. Ik voel me verantwoordelijk.
Een ander voordeel van  mijn werk is dat ik de materie kan uitdiepen en me kan specialiseren.

Heb je een specifieke opleiding moeten volgen voor deze job ?

Als studente heb ik gekozen voor het diploma Maatschappelijk Werker – optie Individueel Maatschappelijk Werk. Het was een zeer leerrijke en leuke opleiding om te volgen.
Door mijn interesse en liefde voor de muziek, ben ik na de schoolbanken eerst gestart als muzieklerares. Ook vandaag is de muziek nog steeds heel belangrijk voor mij.  
Op een bepaald moment heb ik beslist iets te gaan doen met mijn diploma. Wetend dat Sint-Jans-Molenbeek één van de armste gemeenten van België is, heb ik gesolliciteerd bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, en met succes.

Wat is volgens jou het sterke punt van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek als werkgever ?

  • Werkzekerheid
  • Goed loon
  • Veel vakantiedagen
  • Doorgroeimogelijkheden
  • Opportuniteiten van bijscholing en mobiltieit
  • Een groot OCMW dat een grote variëteit van diensten biedt aan de inwoners van de gemeente
  • Leuke sfeer en toffe collega’s

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer