Ombudsdienst

Praktische informatie:

  • Schriftelijke klachten moeten worden opgestuurd naar of bezorgd worden aan:
  • Ombudsdienst OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
    Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 (situering
    1080 Sint-Jans-Molenbeek

De ombudsdienst van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek is belast met het verzamelen en opvolgen van de klachten van het publiek. De dienst heeft tot taak te bemiddelen tussen de gebruikers van het OCMW en de administratie, en de praktijken binnen de instelling te verbeteren. Let op: de ombudsdienst is een laatste redmiddel en komt pas tussenbeide als alle andere interne beroepsmogelijkheden uitgeput zijn.

De ombudsdienst richt zich tot de gebruiker die vindt dat hij benadeeld is door een fout, een onwettelijkheid, slechte wil, overdreven ijver, een nalatigheid of een gebrek aan kwaliteit in de dienstverlening.

Om een klacht in te dienen moet de gebruiker een brief naar de ombudsdienst sturen met daarin zijn persoonlijke gegevens, het onderwerp van zijn klacht en het verloop van de feiten. Om klacht neer te leggen, kunt u gebruikmaken van onze modelbrief.

U heeft de mogelijkheid om een persoon in moeilijkheden te vertegenwoordigen als u ons contacteert. Wij hebben echter wel een geldige volmacht nodig om er zeker van te zijn dat u op zijn vraag handelt. 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer