Derde en vierde leeftijd

Residentie Arcadia

Kangoeroewoningen

Diensten aan huis

 

Residentie Arcadia

We gaan de nadruk leggen op de verandering van het imago van de Residentie Arcadia. Ons rust- en verzorgingstehuis wordt te vaak gezien als een ziekenhuis en niet als een plaats waar het aangenaam is om te wonen. Daarom lanceren we een promotionele campagne en een heus marketingplan met:

  • het ontwerpen van een nieuw modern logo;
  • de verhoging van de zichtbaarheid van de Residentie op internet via, onder andere, een website (met bijzondere aandacht voor de zoekmachine) en infofiches op de verschillende websites die een overzicht geven van de rusthuizen;
  • het ontwerpen van een nieuwe algemene informatiebrochure;
  • professionele foto’s om de website en de nieuwe brochure te illustreren.

De mogelijkheid om reclamespots te maken en uit te zenden via de televisie en de radio zal onderzocht worden.

Verder blijven wij investeren in meerdere domeinen in 2014, met de bedoeling een antwoord te bieden op de verslechtering van de gezondheidstoestand van onze oudste residenten, hen de beste zorgen te verzekeren en hen een aangename en veilige plaats om te wonen te bezorgen.

De projecten voorzien in 2014 zijn:

  • afwerken van de dossiers van de renovatie van het onthaal en de feestzaal van de Residentie en vernieuwing van de elektrische installaties;
  • herinrichting van de gangen en de gezamenlijke ruimtes om een gastvrijere sfeer te creëren;
  • beter beheer van de kosten door een volledige vernieuwing van de verwarmingsinstallatie en afwerken van de projecten voor warmtekrachtkoppeling en zonnepanelen in het kader van de regionale REG-projecten (rationeel energiegebruik);
  • reflectie over de toekomst van het rusthuis op middellange termijn: openstaan voor nieuwe categorieën residenten, type bedden, complementariteit met de andere maatregelen gericht op het stimuleren van bejaarden om thuis te blijven wonen.

 

Kangoeroewoningen

Het OCMW heeft twee van zijn eigendommen omgevormd tot collectieve intergenerationele woningen, de Kangoeroewoningen, het eerste in 2010, het tweede in 2011.

Het project, dat gebaseerd is op de principes van solidariteit en wederzijdse hulp, biedt acht ouderen een plaats aan in een alternatieve structuur voor het rusthuis, waarmee beantwoord wordt aan de objectieven van Protocol 3 van de RIZIV. Dit alternatieve wooninitiatief biedt eveneens onderdak aan twee eenoudergezinnen in een aangename woning met lagere kosten. Deze families geven een veiligheidsgevoel aan de oudere bewoners.

Een maatschappelijk werker coördineert het project en zorgt voor regelmatige sociale begeleiding van de bewoners. Indien nodig kan hij thuiszorgdiensten organiseren voor de ouderen.

Het OCMW zal zich in 2014 blijven inzetten voor het onderhoud van de twee Kangoeroewoningen en voor de opvolging van de bewoners.
 

Diensten aan huis

Omdat de bevolking steeds meer veroudert, is het beleid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen in volle ontwikkeling.

Het OCMW van Molenbeek is bijzonder actief in het Brusselse institutionele veld, in het bijzonder via zijn mandaat binnen de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnzorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de missie van het Centrum binnen de Federatie van de Brusselse Diensten voor Thuiszorg. Het neemt eveneens deel aan verschillende discussieplatformen zoals het platform Dementie, dat zich buigt over de uitwerking van een Dementieplan voor Brussel, in navolging van wat in Vlaanderen en Frankrijk al bestaat. Ons OCMW is ook actief binnen het platform Mantelzorgers, dat ijvert voor de erkenning van het statuut van mantelzorger en voor steun voor deze personen. Het OCMW zal deze verschillende activiteiten voortzetten in 2014.

Op lokaal vlak heeft het OCMW van Molenbeek, om op een gepaste manier tegemoet te komen aan de noden van de bevolking, een proactief beleid opgezet om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, wat zich vertaald heeft in de uitbreiding van zijn werkveld. Het OCMW, dat een nabijheidsrol blijft spelen en gesterkt is door zijn ervaring, heeft samen met de dienst Thuiszorg een dienst voor boodschappen en personenvervoer opgezet die bestemd is voor de begunstigden.

In 2014 wil het OCMW de dienst Maaltijden aan Huis versterken door een derde ronde in te voeren en een tweede dagcentrum te openen in de cafetaria van de Residentie Arcadia, om aan de noden van zo veel mogelijk mensen te voldoen.
 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer