Dringende Medische Hulp

Praktische informatie:

 • Open van maandag tot en met vrijdag van 8u tot 12u en van 12u45 tot 16u (in juli-augustus, open van 7u30 tot 13u30)
 • U kunt een afspraak maken ter plaatse of telefonisch
 • Uw aanvraag online indienen
 • Onafhankelijkheidstraat 56 (situering) 1080 Sint-Jans-Molenbeek
  Tel.: 02/563.26.40
  Fax: 02/563.26.90

Personen die illegaal in het land verblijven kunnen indien nodig dringende medische hulp vragen aan het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek. De toekenning van deze bijstand hangt af van de volgende voorwaarden:

 • in Sint-Jans-Molenbeek wonen;
 • in armoede leven (met andere woorden niet over voldoende middelen beschikken);
 • nood hebben aan dringende medische zorgen (bewijzen met certificaat).

Deze bijstand dekt bepaalde apotheekkosten, consultaties bij artsen en eventueel ziekenhuisopnames. De aanvrager moet een arts en apotheek kiezen die een overeenkomst hebben met het OCMW en die vermeld zullen staan op zijn medische kaart. Als de begunstigde niet naar deze arts en apotheek gaat, zullen de kosten voor zijn eigen rekening zijn.

Om dringende medische hulp aan te vragen, moet de persoon een afspraak maken met een maatschappelijk werker van de dienst Dringende Medische Hulp (DMH). Bij het onderhoud zal de maatschappelijk werker de bijstandsaanvraag onderzoeken en de persoon inlichten over zijn rechten en plichten. De beslissing van het OCMW, die vastlegt hoe lang de eventuele hulp geldig is, wordt vervolgens per brief meegedeeld.

Om de medische kaart te verlengen moet de aanvrager zich minstens één maand voor het einde van de bijstand aanmelden bij de maatschappelijk werker met een nieuw medisch certificaat.

De dienst Dringende Medische Hulp verwijst de personen eveneens door naar externe diensten die andere soorten bijstand kunnen verlenen met respect van het beroepsgeheim.

Meer informatie in de gids "Wegwijs in medische hulp".

 

Bent u arts met een overeenkomst met het OCMW?
Download hier het conforme model van het medisch attest voor dringende medische hulp voor een vreemdeling zonder legaal verblijfsrecht. 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer