Vroegere verwezenlijkingen: 2010

Departement Maatschappelijk Welzijn

Derde en vierde leeftijd

Organisatorische departementen

 

Departement Maatschappelijk Welzijn

 • Herstructurering van het socioprofessionele inschakelingstraject met creatie van posten van projectfacilitator, de oprichting van de cel Werk, de cel Studies en Opleidingen en de cel Alfabetisering;
 • Oprichting van een sociale antenne die als doelstelling heeft dichter bij het publiek te staan (Gosselies);
 • Voortzetting van het project Facilitator Werk Jongeren in het kader van het wijkcontract Sluis-Sint-Lazarus;
 • Ontwikkeling van de sociale coördinatie: de gezondheidscoördinatie wordt verdergezet, de energiecoördinatie is tot stand gekomen en ontwikkelde zich rond de voorbereiding en de realisatie van twee Energiedagen voor het publiek;
 • In het kader van de socioculturele ontwikkeling en de strijd tegen kinderarmoede ontstond er een alfabetiseringsproject, het 'Gezin-School'-project. De ouders van de leerlingen van École 2 worden uitgenodigd om alfabetiseringslessen te volgen zodat ze hun kinderen beter kunnen begeleiden in hun schooltraject;
 • Dankzij de inschakelingsprojecten die gefinancierd worden door het Europees Sociaal Fonds (ESF) konden we mensen opleiden en hen een beroepservaring als administratieve hulp of polyvalent arbeider geven;
 • In het kader van het Europees jaar van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting hebben er twee doelgerichte evenementen plaatsgevonden die gefinancierd zijn door de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD MI): 'Eet je fit' en de T-shirtwedstrijd 'Samen tegen de armoede';
 • De goede praktijken inzake duurzame ontwikkeling van de Agenda 21 van het OCMW, waaronder gratis fietslessen voor de gebruikers, worden voortgezet;
 • De entiteiten Déma-R-âges, Bricolage (technische interventies aan huis) en Energy Team (ondersteuning voor het rationeel energiegebruik (REG) bij particulieren) hebben zich versterkt;
 • Het Centrum heeft deelgenomen aan de oprichting van Greenworks, een sociale-economiebedrijf dat gespecialiseerd is in groenonderhoud en ruitenwassen;
 • Inrichting van workshops budgetbeheer en REG door de cel Energiepreventie voor het publiek van de dienst Schuldbeheer en -bemiddeling;
 • Intensivering van de opleiding van de personen met een contract artikel 60§7 in werkzaamheden die verband houden met duurzame ontwikkeling in het kader van de sociale economie: opleiding in renovatie en isolatie van gebouwen (project Isoprim);
 • Activiteit in het kader van de werelddag van verzet tegen extreme armoede;
 • Organisatie van een informaticaforum in het kader van de Europese Week van de Lokale Democratie over het thema “Wat doen samen met het OCMW om armoede te bestrijden?”.


Derde en vierde leeftijd

 • RIZIV Protocol III: tot stand brengen van de infrastructuur en aanvang van de sociale projecten 'crisisbedden' en 'kangoeroewoning';
 • Opendeurdag op 2 oktober: de bezoekers kregen de gelegenheid om deel te nemen aan geleide bezoeken van de Residentie Arcadia en om de geschiedkundige tentoonstelling te bezoeken rond de evolutie van de bejaardenopvang door een overheidsdienst;
 • Voortzetting van initiatieven zoals het Hittegolfplan, het plan Barre Koude, het initiatief voor boodschappen en begeleiding van gebruikers tijdens hun verplaatsingen;
 • Om ouderen langer thuis te laten wonen, hebben de diensten thuishulp en maaltijden aan huis hun activiteiten verder ontwikkeld;
 • Conferentie over de ziekte Alzheimer;
 • Kerstmarkt en kerstoptreden;
 • Optreden ten voordele van de slachtoffers in Haïti;
 • Het RVT heeft nieuwe bedden, een nieuw voertuig en een nieuw branddetectiesysteem aangekocht;


Organisatorische departementen

 • Deelname van de OCMW-secretaris aan verschillende werkgroepen met de ULB, de GSOB en het kabinet van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dhr. Charles Picqué, om het Sociaal Handvest te herschrijven. 
 • Organisatie van openbare aanbestedingen voor kantoormeubels, informatica, ramen, de levering van papier, farmaceutische producten en vlees;
 • Volledige renovatie van de eerste verdieping in de Werkhuizenstraat zodat de verschillende diensten er kunnen gevestigd worden;
 • Renovatie van de woning aan de Bonnestraat zodat kandidaten voor het Kangoeroeproject er kunnen gaan wonen;
 • Installatie van de cel Alfabetisering op de site Laekenveld;
 • Voortzetting van de ontwikkeling van het Elektronisch Documentenbeheer ;
 • Voorbereiding en organisatie van de 'Dagen van de gedeelde waarden en vaardigheden' voor het voltallige personeel;
 • Teamcoaching;
 • Bevorderings- en aanwervingsexamens (maatschappelijk werkers, bestuurssecretarissen en sociale bestuurssecretarissen);
 • Voortzetting van het onthaalbeleid van nieuwe medewerkers door de organisatie van onthaaldagen;
 • Onderzoek naar de behoeften voor de toekomstige aankoop van nieuwe software (sociale en boekhoudkundige) van het Centrum;
 • Opstellen van een informatiebrochure op gebied van preventie, bescherming en welzijn op het werk en brandevacuatieoefeningen;
 • Herziening van het administratieve statuut en het arbeidsreglement van het Centrum door middel van werkgroepen, in samenwerking met de vakbonden;
 • Voortzetting van het geïndividualiseerde opleidingsplan van de personeelsleden;
 • Voortzetting en toepassing van het Columbusproject rond competentiebeheer, gecoördineerd door en met de hulp van de GSOB;
 • In het kader van de ontwikkeling van interne controle is de dienst Opvolging Comité doorgelicht; de resultaten en de toepassing van de aanbevelingen laten toe om naar een administratieve vereenvoudiging te evolueren, meer bepaald door informaticazuilen te gebruiken voor de diverse attesten en door sms'jes te versturen om de externe communicatie van het Centrum te ondersteunen (de veronderstelde betaaldagen van de steun, werkaanbiedingen, enz.);
 • Ticketverdeler, onthaalschermen en nieuwe microfoons aan het Onthaal;
 • Ontmoetingsdag met Molenbeekse verenigingen om het OCMW voor te stellen.
   

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer