Programma van het opleidingstraject "De thuisbenadering"

OPLEIDINGSTRAJECT
"De thuisbenadering: 
Thuis in het rusthuis"

PROGRAMMA
Lokalen: feestzaal, zaal vleugel 3, biljartzaal
Tijdstip: 09u00 tot 16u30
Onthaal vanaf 08u30

Maandag 25 september 2023 - MODULE 1
De thuisbenadering als innoverend organisatiemodel voor het rusthuis

08u30 - 09u00 Onthaal
09u00 - 09u15 Welkomstwoordje
09u15 - 09u45 Rol van het openbaar rusthuis in de gemeenschap
09u45 - 10u15 Rusthuizen in het Brussels Gewest in 2023 en hun uitdagingen
10u15 - 10u30 Pauze 
10u30 - 11u00 Het thuismodel en nieuwe normen
11u00 - 11u45 Klachten van residenten in rusthuizen en aanbevelingen voor het thuismodel
11u45 - 12u15 Co-ontwikkeling – Uitleg over de methode
12u15 - 13u15 Lunch
13u15 - 14u15 Workshops: Uitwisseling over de verwachtingen van de deelnemers over de thuisbenadering
14u15 - 14u30 Pauze
14u30 - 15u15 Plenum
15u15 - 15u30 Conclusies van de dag door de moderator 
15u30 - 16u00 Receptie
 
Dinsdag 26 september 2023 - MODULE 2
Zorg 2.0: architectuur, demedicalisering, geïntegreerde zorgen

08u30 - 09u00 Onthaal
09u00 - 09u15 Welkomstwoordje
09u15 - 10u15 Onzichtbare zorgen, de kijk van de architect: voorstelling van modellen en keuzes 
10u15 - 10u30 Pauze
10u30 - 11u15 Rol van de coördinerend geneesheer en van de coördinerend apotheker in het thuismodel
11u15 - 12u15 Zorg 2.0 - debat
12u15 - 13u15 Lunch
  Workshop 1: Smart Care en het thuismodel: een stap naar het thuismodel?
13u15 - 14u45 Workshop 2: Demedicaliseren voor meer zelfstandigheid
  Workshop 3: Telegeneeskunde als hulpmiddel in het thuismodel
14u45 - 15u00 Pauze
15u00 - 15u45 Plenum
15u45 - 16u00 Conclusies van de dag door de moderator 
16u00 - 16u30 Receptie

Donderdag 5 oktober 2023 - MODULE 3
Individuele vrijheden versus bescherming

08u30 - 09u00 Onthaal
09u00 - 09u15 Welkomstwoordje
09u15 - 09u45 "Zilver aan zet". Hoe kunnen we de participatie van ouderen bevorderen? 
09u45 - 10u00 Pauze
10u00 - 10u45 Het levenseinde: de ultieme keuze, een levensvervulling
10u45 - 11u45 "Kiezen moet kunnen. Ook voor ouderen." (Koning Boudewijnstichting) 
11u45 - 12u15 Fixatie in rusthuizen en dementie 
12u15 - 13u15 Lunch
Workshop 1: Zero fixatie voor een betere levenskwaliteit? 
13u15 - 14u45 Workshop 2: Vrijheid versus bescherming 
  Workshop 3: Proactieve zorgplanning
14u45 - 15u00 Pauze
15u00 - 15u45 Plenum
15u45 - 16u00 Conclusies van de dag door de moderator
16u00 - 16u30 Receptie

Vrijdag 6 oktober 2023 - MODULE 4
Zelfontplooiing en inclusie

08u30 - 09u00 Onthaal
09u00 - 09u15 Welkomstwoordje
09u15 - 09u45 Filosofische workshop "Hoe kijkt de instelling naar mij?"
09u45 - 10u15 Digitale inclusie
10u15 - 10u30 Pauze
10u30 - 11u30 De thuisbenadering 
11u30 - 12u15 Het rustThuis, de invoering van het tubbe-organisatiemodel: feedback - debat
12u15 - 13u15 Lunch
Workshop 1: Het uniform
13u15 - 14u45 Workshop 2: Eten in de personeelsrefter of samen met de residenten? 
  Workshop 3: Leeftijd en ageism: de oudere, een persoon apart?
14u45 - 15u00 Pauze 
15u00 - 15u45 Plenum
15u45 - 16u00 Conclusies van de dag door de moderator
16u00 - 16u30
Receptie
  

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer