Workshop Gezondheid en Welzijn

Flyer atelier gezondheid en welzijn

Begin maart lanceerde het OCMW een projectoproep in het kader van de Lokale Welzijns- en Gezondheidscontracten (LWGC). Deze oproep richtte zich tot  verenigingen die actief zijn in de sociale sector en de gezondheidssector in de wijken Weststation of Historisch Molenbeek

De Lokale Welzijns- en Gezondheidscontracten worden gesteund door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en hebben als doel:

- de toegang tot bestaande gezondheids- en sociale diensten vergemakkelijken, in het bijzonder voor kwetsbare groepen;
- zorgen voor meer preventie op het vlak van het verlies van huisvesting en uithuiszettingen en bewoners begeleiden naar kwaliteitsvolle (her)huisvesting.

Verschillende projecten werden weerhouden en krijgen financiering in het kader van de LWGC, waaronder het project van Buurthuis Bonnevie.
Dit winnende project gaat op dinsdag 8 november van start met een workshop "Gezondheid en welzijn", in samenwerking met het Norman Bethune Medisch Centrum.

Meer informatie vindt u in de bijgevoegde flyer.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer