Studenten en jongeren: een prioritair publiek voor het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek

Hoewel de studenten die het OCMW opvolgt, gebruik konden blijven maken van de verschillende steunmaatregelen die de gevolgen van de coronacrisis beperken, wil het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek ook andere jongeren bereiken die het moeilijk hebben en niet altijd hun weg vinden naar het OCMW. Daarom hebben wij een folder uitgegeven met daarin een overzicht van de verschillende vormen van steun waarop zij recht kunnen hebben.

Een derde van de bevolking in Molenbeek is jonger dan 25 jaar en meer dan een derde van de cliënten van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek zijn ook jongeren tussen 18 en 25 jaar. Daarom zijn jongeren sinds enkele jaren een prioritaire doelgroep voor het OCMW van Sint-Jan-Molenbeek bij de ontwikkeling van het sociaal beleid en integratiebeleid en wordt er voor hen specifieke begeleiding voorzien.

 

Zo volgt de cel Studies studenten op om hen de kans te geven om zich in de maatschappij te integreren en zelfstandig te worden. Naast financiële steun krijgen ze persoonlijke begeleiding met het oog op hun toekomstige diplomering. Dit alles in het kader van een globale aanpak die rekening houdt met de noden van de student.

Op dit moment begeleidt het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek 1340 studenten bij hun scholing, zowel in het secundair (35%) als in het hoger onderwijs (65%, hogescholen en universiteiten samen). We geven individuele coaching waarbij we alle moeilijkheden die de student in zijn parcours ondervindt, aanpakken, zodat de studenten die getroffen zijn door de coronacrisis deze het hoofd kunnen bieden.

 

Jongeren blijven echter een publiek dat bijzonder hard getroffen wordt door de pandemie omdat de crisis de armoedesituaties nog verergerd heeft: verlies van studentenjobs, einde van interimcontracten, minder jobs beschikbaar, sociaal isolement, stijging van bepaalde kosten, … Dankzij nieuwe subsidies die de OCMW’s krijgen van de POD Maatschappelijke Integratie, waaronder de maatregel Zoom 18/25, zullen we heel wat jongeren kunnen begeleiden die te kampen hebben met meerdere problematieken, zoals schoolmoeheid, sociale isolatie, het niet-gebruik (‘non-take-up’) van sociale rechten, onderkwalificering en vervreemding van de arbeidsmarkt.

 

Naast dit publiek dat om een specifieke begeleiding en opvolging vraagt, richt de maatregel Zoom 18/25 zich ook op jongeren en studenten die gewoonlijk geen beroep doen op het OCMW. Om deze jongeren te bereiken die door de coronacrisis getroffen worden en het fenomeen van het niet-gebruik van rechten aan te pakken, heeft het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek een folder uitgegeven met daarin een overzicht van de verschillende vormen van steun waarop zij recht kunnen hebben na een sociaal onderzoek.

U vindt de folder hier .

 

CONTACTEN:

Gérardine BASTIN, Voorzitster van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek: gerardine.bastin@cpas1080.brussels ,

Olivier VANDERHAEGHEN, Directeur van de sociale departementen olivier.vanderhaeghen@cpas1080.brussels

Magali GULLENTOPS, dienst Communicatie: 02/412.53.20, com.1080@cpas1080.brussels

www.ocmw-molenbeek.be; https://www.facebook.com/ocmw.molenbeek;

https://www.linkedin.com/company/cpas---ocmw-molenbeek

 

 

 

 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer