Persuitnodiging: OCMW-begroting 2015 en begeleidingsplan voor de komende drie jaar

Donderdag 18 juni om 11u - OCMW Molenbeek (4e verdieping) - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Op 24 juni zal de gemeenteraad, in zijn hoedanigheid van voogdijoverheid voor een aantal materies, zich uitspreken over de begroting 2015 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Jans-Molenbeek. In dit kader, en ook omdat er onjuiste informatie circuleert, nodigt het OCMW van Molenbeek u uit op een persconferentie op donderdag 18 juni om 11u
 
Het OCMW wil met dit persbericht enkele zaken rechtzetten met betrekking tot het artikel dat op vrijdag 5 juni op pagina 19 van la Dernière Heure verscheen. Er bestaat een bedrag van 20 miljoen euro maar het gaat niet om oninbare ontvangsten. Dit bedrag komt overeen met de schuld van de federale staat, en in het bijzonder die van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, tegenover het OCMW (en verrekend in de boekhouding van deze laatste) op 31 december 2011. Wat de zogenaamde “oninbare ontvangsten” betreft, deze bedragen 3,5 miljoen euro van dit bedrag (zie gemeentebegroting 2015). 
 
Tot slot betreurt het OCMW van Molenbeek dat het imago van de gemeente nog maar eens in diskrediet wordt gebracht, evenals dat van haar opeenvolgende meerderheden en van haar ambtenaren die dagelijks ten dienste staan van een zeer kwetsbare bevolking.
 
CONTACTEN :
Roland VANDENHOVE, Voorzitter van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek : 02/412.53.76, roland.vandenhove@publilink.be
Aurélie FONTAINE, Dienst Communicatie van het OCMW : 02/412.53.90, aurelie.fontaine@publilink.be
Siré KABA, Dienst Communicatie van het OCMW : 02/412.53.76, sire.kaba@publilink.be


 

 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer