Persbericht: Nieuwe werking van het onthaal

Beter onthaal van nieuwe gebruikers bij het OCMW

Sinds 19 mei 2014 worden nieuwe gebruikers van de antenne Ossegem eerst ontvangen door de maatschappelijk werkers van de gloednieuwe cel Gegevens Gebruikers (CGG).

 

Bij de antenne Ossegem controleren de maatschappelijk werkers van de CGG voortaan dus de administratieve gegevens van de gebruikers alvorens hen door te verwijzen naar hun sociale antenne. Deze nieuwe aanpak zal uitgebreid worden naar de andere antennes van het OCMW vanaf 1 juli.

De politieke autoriteiten hebben namelijk beslist om de Cel Gegevens Gebruikers te creëren en om er een sterke pijler van te maken van het algemeen beleidsprogramma voor het mandaat 2013-2018. Deze cel werd opgezet om de administratieve informatie van gebruikers op voorhand te kunnen behandelen. De nieuwe begunstigden worden voor een eerste administratief onderhoud opgeroepen door de maatschappelijk werkers van de CGG. Het doel van dit onderhoud is om enerzijds de administratieve gegevens van de gebruikers te verzamelen en anderzijds om hen beter te informeren over de behandeling van hun aanvraag en over hun rechten en plichten.

Vervolgens worden de gebruikers opgevolgd door de maatschappelijk werkers van de algemene sociale dienst. Ze kunnen zo hun sociale situatie wat uitgebreider bespreken aangezien de maatschappelijk werkers van de antennes zich niet langer moeten bezighouden met de administratieve aspecten van het dossier. Deze nieuwe manier om de steunaanvragen te behandelen is doeltreffender en komt dus ten goede van de gebruikers!

Wij staan steeds tot uw beschikking voor verdere inlichtingen.

CONTACTEN :
Roland VANDENHOVE, Voorzitter van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek : 02/412.53.76, roland.vandenhove@publilink.be
Aurélie FONTAINE, Dienst Communicatie van het OCMW : 02/412.53.90, aurelie.fontaine@publilink.be
Siré KABA, Dienst Communicatie van het OCMW : 02/412.53.76, sire.kaba@publilink.be


 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer