Motie bij het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek inzake het beroepsgeheim

Op woensdag 8 maart 2017 hebben de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Sint-Jans-Molenbeek unaniem een motie gestemd inzake het beroepsgeheim.
 
Deze motie licht toe waarom het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek bezwaar heeft tegen het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen alsook tegen het wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Strafwetboek inzake het beroepsgeheim.
 
Dit wetsvoorstel en wetsontwerp worden momenteel onderzocht in het federaal parlement. Ons OCMW vond het belangrijk zijn standpunt te bepalen en zijn mening over dit onderwerp te delen.
 
Meer info in de motie in kwestie.
 
CONTACT: Roland VANDENHOVE, Voorzitter van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek: 02/412.53.32 - roland.vandenhove@publilink.be
 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer