Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Werken bij het OCMW / Aanwervingsexamens / EXAMEN: Vergelijkend statutair aanwervingsexamen voor de functie van Hoofdverpleegkundige (graad BH5) (m/v/x)
Document acties

EXAMEN: Vergelijkend statutair aanwervingsexamen voor de functie van Hoofdverpleegkundige (graad BH5) (m/v/x)

EXAMEN:  statutair aanwervingsexamen voor de functie van Hoofdverpleegkundige (graad BH5) (m/v/x)


Ervaring op het gebied van gezondheidszorg en zin om uw vaardigheden in te zetten voor de residentie Arcadia, een rust-en verzorgingstehuis van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek? 


Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek, organiseert een statutair aanwervingsexamen voor de functie van Hoofdverpleegkundige (graad BH5) (m/v).


De opdracht van het OCMW is om ervoor te zorgen dat iedereen een bestaan kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en dus het recht op maatschappelijke dienstverlening te waarborgen. Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek omvat zes sociale antennes verspreid over de gemeente, alsook een onthaaltehuis en een rust- en verzorgingstehuis. De plaats van tewerkstelling is het rust- en verzorgingstehuis Residentie Arcadia. 


De Residentie Arcadia is een openbaar rust- en verzorgingstehuis gelegen in een woonwijk. Het biedt onderdak aan ongeveer 190 bejaarden. De verpleegkundige dienst voert een geïntegreerd en multidisciplinair gezondheidsbeleid dat rekening houdt met de fysieke, psychologische, sociale, culturele en filosofische dimensies van de bewoners.


Belangrijkste opdrachten 

De hoofdverpleegkundige, onder de verantwoordelijkheid van de dienstchef nursing, staat in voor de coordinatie van de operationele ploegen (verzorgende, paramedici) van de éénheid waarvan u verantwoordelijk bent en waarvan u het werk begeleidt en controleert, rekening houdend met de wettelijke, de technische voorschriften en de voorschriften van medische beveiligheid.  


De hoofdverpleegkundige brengt het leefproject in de praktijk om het welzijn van de residenten te verzekeren, hun autonomie te promoten en hun waardigheid te bewaren.


Voor meer informatie, nodigen wij u uit om de functiebeschrijving te raadplegen


WIJ BIEDEN

Een functie met verantwoordelijkheid in een stimulerende omgeving, een statutaire benoeming, doorlopende professionele vormingen, gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer, een vervoersbewijs van de MIVB via het systeem van de derdebetaler en/of de terugbetaling van het woon-werkverkeer met andere vormen van openbaar vervoer en/of een fietspremie, de mogelijkheid om een hospitalisatieverzekering af te sluiten tegen een gunstig tarief, de erkenning van opgedane ervaring (alle ervaringen in de publieke sector en maximum 6 jaar in de privésector), aantrekkelijk verlofkapitaal, een taalpremie. 


SELECTIEPROCEDURE

Wij nodigen u uit om de condities voor deelname en het programma van het examen te raadplegen.

 

HOE JE KANDIDATUUR INDIENEN? 

De kandidaturen, met vermelding “Statutair aanwervingsexamen voor de functie van Hoofdverpleegkundige”, dienen per briefwisseling gericht te worden aan Mevrouw Gérardine BASTIN, Voorzitster van het OCMW, A. Vandenpeereboomstraat 14, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, per aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs en dit ten laatste tegen dinsdag 15/02/2022 (datum van de ontvangstbevestiging of van de poststempel als bewijs).


De kandidaturen moeten vergezeld zijn van volgende documenten: motivatiebrief - curriculum vitae - kopie van het diploma of in voorkomend geval de gelijkwaardigheid van het diploma die door de Federatie Wallonië-Brussel, de Vlaamse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap wordt uitgegeven - recent uittreksel uit het strafregister (minder dan 3 maanden oud) – telefoonnummer - e-mailadres - in voorkomend geval het taalbrevet (uitgegeven door de Selor). 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by CIBG - Disclaimer