Contactopvolging

Contactopvolging

Contactopvolging is een van de preventiemaatregelen waarmee we samen de verspreiding van het virus kunnen tegengaan. Maar wat is het precies? U vindt hier de antwoorden terug op veelgestelde vragen:

Wat is het nut van contactopvolging?

Waarom is er contactopvolging?

Hoe gebeurt dit?

Wie organiseert de contactopvolging?

Hoe gebeurt contactopvolging concreet?

Wie belt u op?

Hoe wordt de informatie die ik geef behandeld?

Ik ben ziek. Wat moet ik doen?

 

Wat is het nut van contactopvolging?

Wanneer iemand besmet is met COVID-19, is het van essentieel belang de personen in kaart te kunnen brengen met wie die besmette persoon langdurig contact had. Die personen zijn namelijk ook mogelijk besmet.

Waarom is er contactopvolging?

Via contactopvolging proberen we dus de besmettingsketen te doorbreken. Uiteraard blijft het belangrijk de hygiëne- en preventieregels te respecteren, zoals regelmatig uw handen wassen, de nodige sociale afstand houden en een mondmasker dragen wanneer dat laatste niet mogelijk is. 

Hoe gebeurt dit?

Het contactopvolgingscentrum van het Brussels Gewest belt de in kaart gebrachte personen op of bezoekt ze thuis en geeft hen advies om te voorkomen dat zij op hun beurt hun omgeving besmetten.

De identiteit van de persoon die hen besmet heeft, wordt nooit bekendgemaakt.

Wie organiseert de contactopvolging?

Het is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) die instaat voor de contactopvolging. Contactopvolging is niet nieuw maar wordt al decennialang gebruikt voor andere ziektes zoals mazelen en tuberculose

Hoe gebeurt contactopvolging concreet?

Uw testresultaat of dokter geeft aan dat u besmet bent met COVID-19? Dan gaat de contactopvolging van start.

  • Een medewerker van het callcenter belt u op. De medewerker stelt u enkele vragen over uw gezondheidstoestand en de personen met wie u recent contact had. U kan ook vragen stellen. 
  • Voor ieder contact dat u vermeldt, zal de medewerker vragen hoelang het contact duurde en welke afstand u hield van die persoon. 
  • Het is belangrijk dat u zo volledig en open mogelijk antwoordt op de vragen van het callcenter. Uw medewerking is van essentieel belang om verdere besmettingen te voorkomen! 

Afhankelijk van uw specifieke toestand kan uw huisarts beslissen de contactopvolging in gang te zetten nog voordat uw testresultaat gekend is. 

Wie belt u op?

U wordt opgebeld door een persoon die de overheid daartoe gemachtigd heeft. In het Brussels Gewest gebeurt dat door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). 

De medewerker van het callcenter belt u altijd met het nummer 02 214 19 19 of stuurt u een sms’je via 8811. Noteer deze nummers zorgvuldig!

Als het callcenter u niet kan opbellen, bezoekt een callcentermedewerker u thuis. 

Hoe wordt de informatie die ik geef behandeld?

De informatie die u geeft, wordt enkel gebruikt om personen met wie u de voorbije twee dagen in contact kwam te adviseren. 

De persoon die u opbelt of thuis bezoekt, behandelt uw gegevens in alle vertrouwelijkheid en met absoluut respect voor uw privacy. We gebruiken de informatie die u meedeelt niet om te controleren of u de maatregelen naleeft die de overheid oplegt. We bezorgen ze niet aan de politie of justitie. Alleen de dienst die verantwoordelijk is voor de contactopvolging heeft toegang tot de lijst met contacten die u opgeeft en nooit uw werkgever, collega’s, familie of de politie

Uw identiteit wordt nooit bekendgemaakt aan uw contacten. U blijft volledig anoniem. Hierop geldt slechts één uitzondering, namelijk wanneer u een plek bezocht heeft waar verschillende personen samen zijn, zoals een school of een woonzorgcentrum. In dat geval onderzoeken we in alle vertrouwelijkheid met de verantwoordelijke arts welke maatregelen we moeten treffen om te vermijden dat de ziekte opnieuw de kop opsteekt. 

Ik ben ziek. Wat moet ik doen?

Heeft u last van hoesten, pijn in de borststreek, koorts of het verlies van geur- of smaakzin? Dan bent u misschien besmet met het coronavirus.

  • Blijf thuis zodra u deze symptomen krijgt en vermijd elk contact met anderen.
  • Bel uw huisarts op. Hij of zij zal u advies geven en zeggen of en waar u zich kan laten testen. Als u geen huisarts heeft, bel dan naar 1710.
  • Uw huisarts zal uw testresultaat meedelen en zeggen welke maatregelen u moet treffen. Als u positief test, brengt uw huisarts de bevoegde instanties op de hoogte. Zo kunnen die snel van start gaan met de contactopvolging. Dat laatste kan eventueel al gebeuren voor het testresultaat bekend is.
  • Stel een lijst op van de personen met wie u contact had in de twee dagen voor u de symptomen kreeg en tot het moment waarop u in isolatie bent gegaan. Noteer ook hun telefoonnummer, adres en e-mail.

Als uw huisarts vermoedt dat u besmet bent met COVID-19, moeten de personen met wie u samenwoont ook thuisblijven, zelfs als zij geen symptomen hebben. U heeft ongetwijfeld langdurig nauw contact met hen gehad. Er is dan ook een groot risico dat ze besmet zijn.

 

Bron: flyer "Contactopvolging" van de GGC
 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by CIBG - Disclaimer